Bardzo ważna informacja dla osób zadłużonych!!!

W Polsce – pomimo nowelizacji Ustawy o Upadłości Konsumenckiej, która weszła w życie w 2015 r. – w dalszym ciągu ogłoszenie upadłości przez osoby fizyczne jest bardzo trudne, a w przypadku wielu osób wręcz niemożliwe.

Dla tych wszystkich, których wnioski o upadłość konsumencką są w polskich sądach skazane na niepowodzenie, w dalszym ciągu realnym wyjściem z trudnej sytuacji jest ogłoszenie upadłości w Anglii. Należy jednak pamiętać, że w związku z zamiarem wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, pozostało na to niewiele czasu. Brytyjski rząd zamierza do końca marca br. ogłosić Art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej, co oznacza, że od tego czasu pozostaną tylko 2 lata na przygotowanie się do złożenia wniosku o upadłość w angielskich sądach.

Należy pamiętać, że przed sądem wnioskodawca musi udowodnić fakt posiadania swojego centrum interesów życiowych na terenie Anglii lub Walii od co najmniej roku przed datą złożenia wniosku. Dlatego rok 2017 będzie ostatnim rokiem na rozpoczęcie całej procedury po stronie angielskiej. Można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że po tym okresie zabraknie czasu na skuteczne przygotowanie i przeprowadzenie transgranicznego postępowania upadłościowego.

Będziemy kontynuować swoją działalność aż do chwili, kiedy regulacje unijne przestaną obowiązywać. Po tym czasie możliwe będzie ogłoszenie upadłości i oddłużenie się tylko z długów powstałych na terenie Wielkiej Brytanii. Dlatego zapraszamy wszystkich, którzy nie widzą możliwości rozwiązania swoich problemów na terenie Polski, do kontaktu z nami w celu przeprowadzenia oceny ich sytuacji i zaproponowania najlepszego wyjścia z trudnej sytuacji.

 

Upadłość konsumencka czyli jak skutecznie pozbyć się długów.

Ze statystyk wynika, że najczęstszymi przyczynami problemów finansowych są utrata pracy oraz rozpad związku małżeńskiego lub partnerskiego. Tak mówią statystyki państw Europy Zachodniej, np. brytyjskie. W przypadku wielu buy book report online krajów Unii Europejskiej a w szczególności krajów tzw. Europy Środkowo-Wschodniej mamy do czynienia z wieloma innymi przyczynami popadnięcia w spiralę zadłużenia, czasami na tyle dużą, że dłużnikowi wydaje się niemożliwym do spłacenia swoich zobowiązań finansowych nawet do końca jego życia. Podczas ostatniego kryzysu, który niestety jest w dalszym ciągu odczuwalny, pracę straciło tysiące osób, niezależnie od tego, czy były zatrudnione na umowę o pracę czy prowadziły działalność gospodarczą. Wiele z tych osób zaczęło doświadczać problemów finansowych. wiele z nich popadło w zadłużenie w stosunku do urzędu skarbowego, ZUSu banków, instytucji finansowych, operatorów telefonii komórkowych itp. Niestety w dalszym ciągu panuje pogląd, że osoba zadłużona, to ktoś gorszy, nieodpowiedzialny, niezaradny, naiwny lub wręcz głupi. To w końcu ktoś kto do końca swojego życie będzie płacił za błędy przeszłości. Otóż nic bardziej mylnego.

Na naszej stronie dowiesz się miedzy innymi o tym:

Czy możliwe jest całkowite i zupełne oddłużenie? Czy dłużnik, posiadający ogromne długi ma szanse na normalne, wolne od stresów życie? Czy istnieje szansa na pozbycie się z progu swojego domu windykatorów i komorników?

Jaką szanse na pozbycie się ciężaru długów daje nam członkostwo w Unii Europejskiej?

Co to jest bankructwo transgraniczne?

Na pozostałych stronach spróbujemy odpowiedzieć na te pytania, ale  już teraz możemy odpowiedzieć że istnieją przepisy które pozwolą skutecznie się oddłużyć.

Upadłość konsumencka oznaczająca całkowite uwolnienie się od długów jest możliwa.

Głowa do góry, za kilka miesięcy możesz być wolnym od długów człowiekiem i zacząć swoje życie od nowa bez zbędnego balastu.