Tutaj znajdziesz informacje dotyczące wszelkich zmian w prawie angielskim oraz europejskim, dotyczących upadłości konsumenckiej transgranicznej.

01/01/2017

Bardzo ważna informacja dla osób zadłużonych!!!

W Polsce – pomimo nowelizacji Ustawy o Upadłości Konsumenckiej, która weszła w życie w 2015 r. – w dalszym ciągu ogłoszenie upadłości przez osoby fizyczne jest bardzo trudne, a w przypadku wielu osób wręcz niemożliwe.

Dla tych wszystkich, których wnioski o upadłość konsumencką są w polskich sądach skazane na niepowodzenie, w dalszym ciągu realnym wyjściem z trudnej sytuacji jest ogłoszenie upadłości w Anglii. Należy jednak pamiętać, że w związku z zamiarem wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, pozostało na to niewiele czasu. Brytyjski rząd zamierza do końca marca br. ogłosić Art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej, co oznacza, że od tego czasu pozostaną tylko 2 lata na przygotowanie się do złożenia wniosku o upadłość w angielskich sądach.

Należy pamiętać, że przed sądem wnioskodawca musi udowodnić fakt posiadania swojego centrum interesów życiowych na terenie Anglii lub Walii od co najmniej roku przed datą złożenia wniosku. Dlatego rok 2017 będzie ostatnim rokiem na rozpoczęcie całej procedury po stronie angielskiej. Można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że po tym okresie zabraknie czasu na skuteczne przygotowanie i przeprowadzenie transgranicznego postępowania upadłościowego.

Będziemy kontynuować swoją działalność aż do chwili, kiedy regulacje unijne przestaną obowiązywać. Po tym czasie możliwe będzie ogłoszenie upadłości i oddłużenie się tylko z długów powstałych na terenie Wielkiej Brytanii. Dlatego zapraszamy wszystkich, którzy nie widzą możliwości rozwiązania swoich problemów na terenie Polski, do kontaktu z nami w celu przeprowadzenia oceny ich sytuacji i zaproponowania najlepszego wyjścia z trudnej sytuacji.

 

 
Będziemy tutaj również zamieszczać informacje o wszelkich zmianach w brytyjskich opłatach sądowych, ewentualnych zmianach w procedurze sądowej oraz wszystkich istotnych faktach związanych z upadłością.

03/01/2014

Od dnia wejścia w życie Ustawy o Upadłości Konsumenckiej w Polsce, w 2009 r. tylko 60 osób skorzystało z jej „dobrodziejstw”. Sądy oddaliły ponad 1900 wniosków. Głowna przyczyna: brak posiadania wystarczającego majątku na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego przez wnioskujących dłużników.

W Wielkiej Brytanii tylko w 2011 r. (brak nowszych danych), tylko w Anglii i Walii upadłość konsumencką ogłosiło 30145 osób. Od 2011 następuje tendencja spadkowa. Wiąże się to wychodzeniem UK z kryzysu.