Jakiego rodzaju zadłużenie zostaje umorzone po ogłoszeniu upadłości w UK.

Upadłość konsumencka uwalnia od niżej wymienionych rodzajów zadłużenia:

– kredyty bankowe

– karty kredytowe

– pożyczki typu payday loans (chwilówki)

– opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę

– opłaty za rachunki telefoniczne

– Council Tax (podatek gminny)

– mandaty drogowe wystawione przez policję

– podatki (wszystkie rodzaje)

– podatek VAT

– opłaty celne

– składki NIN (National Insurance contributions) – w Polsce odpowiednik składek ZUS

– debety bankowe

– zadłużenie powstałe w wyniku osobistych gwarancji finansowych udzielonych spółce ltd (z o. o.)

– koszty komornicze (przy egzekucjach niezakończonych)

– długi prywatne

 

W przypadku zajęć komorniczych, komornik, po otrzymaniu informacji od brytyjskiego syndyka o wszczęciu postępowania upadłościowego ma prawo do zatrzymania zajętych przedmiotów i nieruchomości ale tylko pod warunkiem, że postępowanie egzekucyjne zostało zakończone przed datą ogłoszenia upadłości. Jeżeli postępowanie egzekucyjne zostało wszczęte przed datą ogłoszenia upadłości i w tym dniu nie zostało zakończone, komornik powinien niezwłocznie je umorzyć. Przysługuje mu jedynie prawo do zatrzymania poniesionych przez siebie kosztów.

Jeżeli po ogłoszeniu upadłości komornik w dalszym ciągu prowadzi skuteczne działania egzekucyjne, to w takim przypadku wszelkie uzyskane z egzekucji środki stają się własnością syndyka a nie wierzyciela.


Podziel się z przyjaciółmi!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wszystkie prawa zastrzeżone © upadlosc.info 2014