Kto może ogłosić bankructwo osobiste w Wielkiej Brytanii

W tym przypadku zastosowano dokładne tłumaczenie tekstu pochodzącego z Insolvency Act 1986

CZĘŚĆ IX

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

 

ROZDZIAŁ I

WNIOSKI O BANKRUCTWO, WYROKI STWIERDZAJĄCE BANKRUCTWO

 

264    Kto może złożyć wniosek o upadłość konsumencką w sądzie.

 

(1)   Wniosek o wydanie wyroku  o upadłości wobec osoby fizycznej może być złożony w sądzie zgodnie z postanowieniami zawartymi  w tej Części przez:

 

a)      jednego lub grupę wierzycieli w stosunku do osoby fizycznej będącej wobec nich dłużnikiem,

b)      dłużnika samodzielnie,

ba)    tymczasowego zarządcę (w znaczeniu art. 38 Regulacji UE),

bb) syndyka masy upadłościowej (likwidatora – w rozumieniu artykułu 2 ust. B rozporządzenia WE) mianowanego w postępowaniu na mocy artykułu 3 ust. 1 rozporządzenia WE,
c)   zarządcę lub osobę (inną aniżeli dłużnik), która jest tymczasowo związana dobrowolnym układem z wierzycielami, która została zaproponowana przez dłużnika i zatwierdzona (uznana) na mocy postanowień Części VIII, lubd)   w przypadku orzeczenia upadłości osoby fizycznej w skazanej w wyniku wyroku sądu w sprawie karnej, Urzędnik Państwowy (Oficjalny Wnioskodawca) lub inna osoba wymieniona w punkcie 39(3)(b) przypisu (M1) ustawy ouprawnieniach sądów karnych z 1973 roku.(2)   Sąd może orzec upadłość, o której mowa we wniosku tylko pod rygorem przestrzegania powyższych postanowień.265    Warunki, które musi spełnić dłużnik 

(1)   Wniosku o ogłoszenie upadłości  nie można złożyć w sądzie na podstawie paragrafu 264(1)(a) lub (b), jeżeli dłużnik:

(a)    nie mieszka na stałe w Anglii i Walii,

(b)    nie przebywa fizycznie w Anglii i Walii w dniu składania wniosku, lub

(c)    w dowolnym momencie podczas 3 lat trwających bezpośrednio przed datą dnia składania wniosku:

(i)     nie był stałym rezydentem bądź nie miał stałego miejsca zamieszkania / siedziby spółki w Anglii i Walii,

lub

(ii)    nie prowadził działalności gospodarczej w Anglii i Walii w formie jednoosobowej lub w formie spółki cywilnej (partnership)

 

(2)   Odniesienie w podpunkcie (1)(c) co do osoby prowadzącej działalność gospodarczą obejmuje:

(a)    prowadzenie działalności gospodarczej przez firmę lub spółkę cywilną, której dłużnik jest członkiem,

oraz

(b)   prowadzenie działalności gospodarczej przez ajenta / przedstawiciela czy menadżera / dyrektora działającego na rzecz osoby fizycznej czy danej firmy lub spółki.

 

[F2(3) Postanowienia zawarte w niniejszej sekcji są zgodne z Art. 3 Rozporządzenia UE.]

 

 

 

 

 

 

 


Podziel się z przyjaciółmi!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wszystkie prawa zastrzeżone © upadlosc.info 2014