W tym dziale pojawią się najczęściej zadawane przez naszych klientów pytania wraz z odpowiedziami.

Pierwsze pytania:

P: Czy mogę ogłosić upadłość w Wielkiej Brytanii będąc obywatelem Polski?
O: Tak. Dla sądów brytyjskich nie ma znaczenia Twoje obywatelstwo. Oczywiście pod book report warunkiem, że jesteś obywatelem państwa należącego do Unii Europejskiej a Twoje centrum interesów życiowych znajduje się w UK.

P: Czy zadłużenie w ZUS-ie i Urzędzie Skarbowym objęte jest upadłością konsumencką w UK?
O: Tak. Wszelkie należności względem skarbu państwa ( z wyjątkiem powstałych w wyniku przestępstwa) wchodzą w zakres zadłużenia objętego upadłością.

P: Czy mogę ogłosić upadłość mając zajęcia komornicze i co się dzieje z majątkiem zajętym przez komornika w Polsce?
O: Tak. Jeżeli komornik dokonał skutecznej egzekucji przed datą ogłoszenia upadłości, to – niestety – majątek przez niego zajęty i sprzedany stanowi własność wierzycieli. Jeżeli w dniu ogłoszenia upadłości prowadzona jest egzekucja ale nie została jeszcze zakończona, to cały zajęty przez komornika majątek przechodzi pod zarząd syndyka masy upadłościowej. Komornik ma prawo do zatrzymania sobie tylko kosztów swojego postępowania. Jeżeli zajęciu podlega np emerytura lub renta, komornik powinien umorzyć postępowanie natychmiast po otrzymaniu od syndyka informacji o Twojej upadłości.

P: Czy nie posiadając żadnego majątku mogę ogłosić upadłość konsumencką transgraniczną?
O: Tak. W Wielkiej Brytanii dokonujesz tylko jednej opłaty sądowej (na dzień 01/07/2015: 705 GBP). Nie musisz posiadać majątku na pokrycie kosztów przyszłego postępowania upadłościowego. Sąd nie jest zainteresowany, skąd https://sigmaessays.com/literature-review/ pochodzą środki na pokrycie opłaty sądowej.

P: Czy alimenty wchodzą w skład zadłużenia objętego upadłością?
O: Nie. Alimenty należą do wąskiej grupy zadłużenia, które nie jest objęte bankructwem.

P: Czy po ogłoszeniu upadłości muszę przebywać na terenie Wielkiej Brytanii do zakończenia postępowania upadłościowego?
O: Nie. Masz jednak obowiązek poinformowania syndyka o swoim nowym adresie oraz ew. zmianach w swoich dochodach i wydatkach niezbędnych do życia.